Dostawa 150 m3 oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie
2015-08-28 09:20:56
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.gzeasbialeblota.bip.gmina.pl________________________________________Łochowo: Dostawa 150 m3 oleju napędowego grzewcze  ...więcej

Dostawa 150m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie
2014-09-16 08:42:50
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.gzeasbialeblota.bip.gmina.pl Łochowo: Dostawa 150m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do Zespołu Szkół   ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2